Про нас Категорії Кошик 0 Обране 0 Порівняння 0

Публічна оферта

Цей договір між ФОП Дячук Кіріл Володимирович (ІПН 3698006873), надалі «Продавець», та користувачем послуг інтернет-сайту (далі — «Покупець»), є договором доручення на замовлення, придбання та доставку товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставку товарів через інтернет-сайт wkey.com.ua. Покупець, діючи з метою придбання товару, погоджується з цим договором купівлі-продажу товарів (далі — Договір) на наступних умовах.

1. Поняття та визначення

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «продавець» — компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

 • «покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

 • «інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «‎Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронної угоди;

 • «товар» — продукція (комп'ютерна периферія), представлена ​​в асортименті інтернет-магазину та призначена для продажу;

 • «замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює процес купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;

 • самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

 • оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

 • обробка та доставка Замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

3. Ціна Товару

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».

4. Оформлення Замовлення

4.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у Замовленні у доступній кількості.

4.3. За відсутності Товару на складі Продавець зобов'язаний повідомити Покупця (телефоном або електронною поштою).

4.4. За відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього Товару, анулювати Замовлення.

5. Доставка Замовлення

5.1. Способи, порядок та строки доставки товарів вказані на сайті у розділі «Доставка та оплата». Порядок та умови доставки замовленого Товару Покупець погоджує з оператором Інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2. Доставка Товару здійснюється власними силами співробітників Інтернет-магазину згідно з умовами доставки або із залученням третіх осіб (кур'єрських служб, організацій поштового зв'язку та ін.).

5.3. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.4. Покупець або Представник Покупця під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або Замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості, зовнішнього вигляду та комплектності Товару.

6. Права та обов'язки сторін:

6.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

6.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;

 • оформити електронний договір;

 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятись від оригіналу виключно через різну передачу кольору моніторами персональних комп'ютерів;

 • за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання товарів, попередньо замовлених на сайті wkey.com.ua та придбаних у Продавця;

 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення;

 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки Замовлення та доставки Товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;

 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру за умови попередньої публікації його на сайті wkey.com.ua.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (при оформленні Замовлення та подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (Публічної оферти).

8.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.6. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9. Порядок повернення Товару належної якості

9.1. Покупець має право відмовитись від Товару у будь-який час до його передачі, а після передачі Товару — у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2. Повернення Товару належної якості можливе у разі збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, а також документа, що підтверджує факт купівлі та умови Замовлення зазначеного Товару.

9.3. Повернення Товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

9.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних із доставкою Товару Покупцю.

9.5. Продавець не несе відповідальності за можливі транзакційні витрати при поверненні суми за Товар.

10. Строк дії Договору

110.1. Електронний Договір вважається укладеним із моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії.

10.3. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару шляхом повернення коштів.

10.4. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Безкоштовна доставка

Понад 20 000 грн по м. Дніпро.

Замовлення на сайті

Поштовими перевізниками по м. Дніпро.

Гарантія

Наша гарантія за упаковку товару.

Додаткова інформація

Замовлення надсилаються протягом 2, 3х робочих днів після оплати.